Rozsah služieb poskytovaných pri sprostredkovaní obchodov s nehnuteľnosťami

NZ - nevýhradné zastúpenie
VZ - výhradné zastúpenie

názov služby NZnevýhradné zastúpenie VZvýhradné zastúpenie
Dokumentačná obhliadka nehnuteľnosti áno áno
Fotodokumentácia nehnuteľnosti áno áno
Video-prezentácia nehnuteľnosti áno
Zameranie a vytvorenie pôdorysu nehnuteľnosti áno
Označenie nehnuteľnosti reklamným bannerom „NA PREDAJ“ áno
Návrh stratégie predaja a stanovenia predajnej ceny áno áno
Poradenstvo a zabezpečenie prípravy nehnuteľnosti na predaj - homestaging áno
Propagácia nehnuteľnosti, vrátane platenej reklamy na vybraných realitných portáloch áno áno
Propagácia nehnuteľnosti v printových médiách áno
Obhliadky nehnuteľnosti so záujemcami áno áno
Obhliadky nehnuteľnosti so záujemcami, podľa potreby aj počas víkendov a mimo pracovného času áno áno
Zabezpečenie vypracovania rezervačnej zmluvy, prípadne zmluvy o budúcej zmluvy áno áno
Zabezpečenie vypracovania kúpnej zmluvy a návrhu na vklad do katastra nehnuteľností áno áno
Zabezpečenie potvrdenia správcu bytového domu o neexistencii nedoplatkov spojených s bytom áno
Osobná asistencia a prítomnosť pracovníka RK pri úkonoch spojených s notárom, bankou a katastrom áno áno
Vypracovanie protokolu o odovzdaní nehnuteľnosti, vrátane tlačív k prepisu energií áno áno
Osobná účasť zástupcu RK pri úkonoch spojených s protokolárnym odovzdaním nehnuteľnosti áno
Osobná účasť zástupcu RK pri úkonoch spojených s prepismi energií a služieb na kupujúceho áno
Úhrada poplatku za úradné overenie podpisov predávajúceho na kúpnych zmluvách áno áno
Úhrada poplatku vo výške 66 Eur za návrh na vklad vlastníctva do katastra áno áno