Naše služby

HYPO-REAL-INVEST ponúka svojim klientom najmä:

 • Komplexné služby súvisiace s predajom, kúpou, resp. prenájmom nehnuteľností:
  • fyzické obhliadky nehnuteľností
  • kvalitnú inzerciu nehnuteľností v elektronickej podobe na najnavštevovanejších portáloch, v printových médiách, vlastných reklamných tabuliach a iné vybrané formy prezentácie
  • obstaranie všetkých potrebných podkladov pre predaj nehnuteľností
  • kompletné právne zabezpečenie prevodu nehnuteľností, vypracovanie zmluvnej dokumentácie, zastúpenie na katastri nehnuteľností a iných inštitúcií
  • odovzdanie nehnuteľnosti po realizácii prevodu, zabezpečenie prepisu energií
 • Hypotekárne centrum – sprostredkovanie úverov na bývanie nielen na nehnuteľnosti z našej ponuky
  • bezplatné služby spojené so sprostredkovaním hypotekárneho úveru, resp. akéhokoľvek úveru spojeného s nehnuteľnosťou
  • v tejto oblasti sme schopní profesionálne Vám poradiť a pomôcť pri vybavovaní potrebných podkladov, porovnať ponuky jednotlivých bánk a inštitúcií, nájsť riešenie aj v prípade na prvý pohľad v bezvýchodiskovej situácii
 • Poskytovanie poradenstva a vypracovanie zmluvnej dokumentácie aj samostatne.
 • Príprava nehnuteľnosti na predaj, najmä po právnej stránke.
  • táto činnosť zahŕňa najmä dodatočné kolaudácie stavieb, zosúladenie skutkového a právneho stavu nehnuteľnosti, vysporiadanie spluvlastníckych podielov a podobne.
 • V prípade VIP klientov poskytujeme a zabezpečujeme komplexné služby súvisiace s nehnuteľnosťami podľa bližšej dohody nad rámec štandardne poskytovaných služieb.
 • Ponuka ďalších služieb, ktoré priamo alebo nepriamo súvisia s jednotlivými transakciami pri nehnuteľnostiach, a to najmä:
  • inžinierska činnosť, kolaudácie stavieb, zosúladenie skutkového a právneho stavu nehnuteľnosti
  • homestaging – príprava nehnuteľnosti na predaj
  • zabezpečenia komplexnej rekonštrukcie nehnuteľnosti po predaji
  • zabezpečenie sťahovania nábytku
  • zabezpečenie ohodnotenia nehnuteľností, vypracovania geometrických plánov, vypracovania projektovej dokumentácie