Poradenstvo

V rámci poskytovaného poradenstva máme pre Vás, ktorí samy realizujete predaj a prevod nehnuteľnosti, pripravené asistenčné služby, využitím ktorých predídete podvodom a problémom. Predaj, resp. kúpa nehnuteľnosti je vždy individuálny proces, ktorí si vyžaduje konkrétne riešenie požiadaviek zmluvných strán.

STAČÍ SI VYBRAŤ KONKRÉTNU SLUŽBU A OSTATNÉ VYBAVÍME ZA VÁS !

  1. STANDARD 99 eur 1)
  2. PROFIT 149 eur 1) 2)
  3. TOP 299 eur 1) 2)
Popis asistenčných služieb1.STANDARD 99eur 1)2.PROFIT 149eur 1) 2)3.TOP 299eur 1) 2)
Vypracovanie, pripomienkovanie zmlúv (kúpnych, darovacích, a iných)ánoánoáno
Vyhotovenie návrhu na vklad do katastra nehnuteľnosťíánoánoáno
Dodanie zamýšlaného návrhu na vklad do katastra nehnuteľnosťíánoánoáno
Vyhotovenie preberacieho protokoluánoánoáno
Rokovanie s druhou zmluvnou stranounieánoáno
Osobné podanie návrhu na vklad do katastra nehnuteľnostínieánoáno
Osobná asistencia v banke a pri podaní návrhu záložného práva (pri úvere)nienieáno
Asistencia pri odovzdaní nehnuteľnostinienieáno

1) v cene za službu nie sú zahrnuté správne poplatky na katastri nehnuteľností a poplatky za osvedčenie podpisov
2) túto službu v súčasnosti poskytujeme len v pôsobnosti Katastrálneho odboru Okresného úradu Rožňava

Ku komplexným službám našej kancelárie patrí aj vypracovanie odborných stanovísk k trhovej hodnote nehnuteľností. Cena za vypracovanie odborného stanoviska závisí od druhu nehnuteľnosti a účelu vypracovania a bude stanovená dohodou s jeho objednávateľom.

Uvedené služby a termín stretnutia si viete rezervovať TU!