Zmena výšky príjmu pre získanie hypotéky pre mladých od 01.01.2017

Podmienky na získanie štátneho príspevku pre mladých určuje zákon o bankách a zákon o štátnom rozpočte. Sú rovnaké už dlhšie obdobie a každý kvartál sa mení iba výška maximálneho príjmu na jeho získanie.

Od 1.1.2017 na získanie štátneho príspevku musíte splniť tieto 3 podmienky:
- neprekročíte vek 35 rokov. Najneskôr môžete podať žiadosť v deň svojich 35. narodenín.
- váš hrubý príjem za predchádzajúci kalendárny rok (2016) je maximálne 1.155,70 € mesačne a v prípade, že ste dvaja (partneri, manželia), tak je hranica 2.311,40 €.
- účelom úveru bude nadobudnutie nehnuteľnosti, výstavba nehnuteľnosti alebo zmena/údržba/rekonštrukcia nehnuteľnosti určenej na bývanie (na LV musí byť byt alebo dom).

článok vydaný:
späť na zoznam