Výber pozemku na stavbu rodinného domu

Ako správne vybrať pozemok, ktorý bude spĺňať vaše predstavy na nové bývanie v rodinnom dome?

Určite každý z vás, ktorí ste sa zaoberali kúpou vhodného pozemku na stavbu rodinného domu, sa už stretol s tvrdením predávajúceho, že práve jeho pozemok je ideálny na okamžitú výstavbu. Čo všetko by mal takýto pozemok spĺňať a čo môže predražiť budúcu výstavbu rodinného domu?

Odhliadnuc od subjektívnych kritérií ako je lokalita, veľkosť a dostupnosť pozemku, pozrime sa na objektívne požiadavky, ktoré by mal pozemok spĺňať a ktoré majú podstatný vplyv na cenu výstavby rodinného domu a následne na kvalitu bývania v ňom.

Prvým a rozhodujúcim kritériom by malo byť posúdenie vhodnosti pozemku na výstavbu rodinného domu z pohľadu územného plánu danej lokality. Túto skutočnosť si overíte na príslušnom stavebnom úrade (mestský, resp. obecný úrad), ktorý vám na požiadanie vydá územno-plánovaciu informáciu na konkrétny pozemok. Ďalším kritériom je stavebná pripravenosť pozemku, vrátane bezproblémového prístupu na pozemok a možnosti napojenia na inžinierske siete. V prípade nedoriešeného prístupu na pozemok určite jeho kúpu neodporúčam. Následné riešenie prístupu formou odkúpenia podielu na prístupovej komunikácii alebo zriadením odplatného vecného bremena v tom lepšom prípade značne predraží kúpu pozemku, v horšom prípade možno až znemožní výstavbu.

V prípade inžinierskych sietí je ideálne, keď sú ich prípojky privedené až k hranici kupovaného pozemku. Bohužiaľ tento stav je zriedkavý a viac menej sa s ním stretnete len v prípade developerských projektov. Pokiaľ siete vedú pred pozemkom, väčšinou nie je problém s ich napojením. Avšak zriadenie prípojky nie je lacnou záležitosťou a okrem kopy peňazí si musíte pripraviť aj kopec energie a času, ktoré venujete na vybavenie patričných povolení a následnej realizácii prípojok. V prípade absencie napr. kanalizácie je nevyhnutné rátať s navýšením ceny pozemku o vybudovanie žumpy, prípadne čističky odpadových vôd. Zároveň je potrebné počítať aj s navýšením prevádzkových nákladov, napr. jednorázový vývoz žumpy o objeme 10 m3 vás bude stáť minimálne 61 eur, pričom pri 4-člennej domácnosti je vývoz potrebný každý mesiac.

Nemenej dôležitým kritériom je orientácia pozemku na svetové strany. Ideálny je prístup na pozemok zo severnej strany z dôvodu orientácie okien izieb domu na juh. Okrem tepelných ziskov v zimnom období takouto orientáciou získate aj dobré dispozičné riešenie domu, pri ktorom väčšie presklené plochy izieb sú orientované na tichšiu stranu do záhrady. Dobré dispozičné riešenie domu sa dá dosiahnuť aj pri prístupe na pozemok zo západnej alebo východnej strany. Dobrá orientácia na svetové strany vám dokáže ušetriť nemalé financie aj na vykurovaní domu, pretože pri správne navrhnutých oknách dom získava v zimnom období tepelné zisky z tohto najlacnejšieho zdroja – slnka. Výrazný vplyv na cenu výstavby má aj svahovitosť pozemku, a to najmä z dôvodu založenia stavby a následného vyrovnanie okolitého pozemku.

článok vydaný:
späť na zoznam