Prísnejšie hypotéky - zmeny platné od 1.3.2017 !

Uvažujete o hypotéke, ale zatiaľ ste to nestihli?
Od 1.3.2017 platia nové prísnejšie pravidlá pri ich poskytovaní, ktoré musia banky dodržiavať podľa nariadenia NBS.

Najpodstatnejšie zmeny nastávajú pri posudzovaní príjmov žiadateľa, a to nasledovne:
- do úvahy sa bude brať príjem za posledných 6 mesiacov, podnikatelia budú okrem posledného daňového priznania dokladovať aj svoju aktuálnu finančnú situáciu, napríklad výpismi z účtu, faktúrami a podobne;
- čistý príjem žiadateľa sa zníži o životné minimum domácnosti;
- určitá časť zostatku sa bude považovať za rezervu, ktorá od júna 2017 musí tvoriť 5% príjmu a postupne sa bude zvyšovať až na 20% od 1.7.2018;
- sčítajú sa splátky hypotéky, úverov a ostatné pravidelné platby;
- pri úvere na 30 rokov sa zohľadní aj prípadný rast úrokov o 2 %.

PRÍKLAD:
Rodina s 2 deťmi má čistý mesačný príjem 1200 eur, úvery ani iné splátky zatiaľ nemajú.
V banke žiadajú o hypotéku so splatnosťou 30 rokov.
- životné minimum: 517,12 € (platné do 30.06.2017)
- hrubý zostatok príjmov: 682,88 €
- rezerva potrebná od júla 2018 (20 %): 136,58 €
- čistý zostatok príjmov: 546,30 €
- zvýšenie úroku o 2 %: 3,8 %
- max. výška úveru: 117 243 € s mesačnou splátkou 421,72 €
Podľa starých pravidiel by táto rodina mohla prakticky žiadať o úver až do výšky 180.000 € s mesačnou splátkou 648,36 €

Hypotéku s 80 až 100-percentným financovaním nehnuteľnosti získate ťažšie ako doteraz – banky ich totiž budú môcť poskytnúť menej.
Zmeny sa dotýkajú najmä 90 až 100% hypoték – teda takých, ktoré vám zaplatia (takmer) celú hodnotu nehnuteľnosti. Po novom budú môcť tvoriť iba 10% z celkového počtu hypoték, ktoré banka poskytuje. Aktuálne predstavujú 15 – 20 % z celkového objemu poskytnutých hypoték.

V praxi to znamená, že budeme musieť viac šetriť a rozdiel v kúpnej cene zaplatiť z vlastných prostriedkov, prípadne skombinujete hypotéku so stavebným sporením alebo spotrebným úverom, pričom však dôjde k navýšenie mesačných výdavkov, keďže spotrebné úvery a úvery v stavebných sporiteľniach sú podstatne drahšie.

Cieľom uvedených opatrení je obmedziť poskytovanie hypoték v 100% výške z dôvodu, že keď raz nastane pokles cien nehnuteľnosti a zvýšenie úrokových sadzieb (k čomu raz určite dôjde), budú dlžníci schopní splácať svoje záväzky a v prípade nutnosti predaja nehnuteľnosti zo strany banky, nedôjde k výrazným stratám a teda aj k celkovej bankovej kríze.

článok vydaný:
späť na zoznam