Aktuality

Od 01.01.2018 už nie je možné získať hypotéku s nulovým úrokom!

Od 1.1.2018 sa ruší klasický štátny príspevok pre mladých a zavádza sa daňový bonus. Zaniká tým možnosť, že v niektorých prípadov mali mladí ľudia prvých päť rokov nulovú úrokovú sadzbu. Naviac sa preniesla povinnosť uplatniť si daňový bonus na samotného klienta. Doteraz to za neho urobila banka, stačilo splniť podmienky a požiadavky o príspevok priamo v banke pri...

článok vydaný: celý článok

Prísnejšie hypotéky - zmeny platné od 1.3.2017 !

Uvažujete o hypotéke, ale zatiaľ ste to nestihli?
Od 1.3.2017 platia nové prísnejšie pravidlá pri ich poskytovaní, ktoré musia banky dodržiavať podľa nariadenia NBS.

Najpodstatnejšie zmeny nastávajú pri posudzovaní príjmov žiadateľa, a to nasledovne:
- do úvahy sa bude brať príjem za posledných 6 mesiacov, podnikatelia budú okrem po...

článok vydaný: celý článok

Zmena výšky príjmu pre získanie hypotéky pre mladých od 01.01.2017

Podmienky na získanie štátneho príspevku pre mladých určuje zákon o bankách a zákon o štátnom rozpočte. Sú rovnaké už dlhšie obdobie a každý kvartál sa mení iba výška maximálneho príjmu na jeho získanie.

Od 1.1.2017 na získanie štátneho príspevku musíte splniť tieto 3 podmienky:
- neprekročíte vek 35 rokov. Najneskôr môžete podať...

článok vydaný: celý článok

Zmena výšky príjmu pre získanie hypotéky pre mladých od 1.4.2016

Od 1. apríla 2016 sa zvyšuje príjmová hranica na získanie hypotéky pre mladých z doterajšej sumy 1 119,30 € na 1 242,80 €. Uvedená suma je stanovená ako 1,3-násobok priemernej mesačnej mzdy v národnom hospodárstve SR za 4. štvrťrok 2015, ktorá dosiahla výšku 956 €.

V prípade dvoch žiadateľov (manželia, partneri) je hranica pr...

článok vydaný: celý článok
2