Aktuality

Zmeny v hypotekárnych úveroch od 21.03.2016

Nový zákon o úveroch na bývanie prináša pre klientov viaceré zásadné zmeny:
- zníženie poplatku za predčasné splatenie úveru na maximálne 1 % jeho zostatku
- možnosť vykonať raz ročne jednorázový vklad vo výške 20 % zostatku úveru bez poplatku
- právo odstúpenia od úverovej zmluvy do 14 dní od jej podpisu
- veriteľ je povinný je informovať...

článok vydaný: celý článok

Zníženie príjmovej hranice pre získanie štátneho príspevku pre mladých od 1.1.2016

Žiadatelia o hypotéku preukazujú banke príjem za rok 2014 ako aj svoj aktuálny príjem. Aktuálny príjem, teda príjem dosahovaný v terajšom zamestnaní alebo pri inej zárobkovej činnosti, je určujúci pre schválenie požadovanej výšky úveru. Samozrejme, to všetko pri splnení bankou akceptovateľného dostatočného zabezpečenia nehnuteľnosťou.

Pre žiadosti ...

článok vydaný: celý článok

Nový katastrálny zákon od 01.01.2016 - nebude !!!

Bohužiaľ, novela zákona nebola doposiaľ predložená na svoje schválenie do NR SR
Katastrálny zákon s účinnosťou od 1. januára 2016 sľuboval predovšetkým zrýchlenie, ale aj zjednodušenie a skvalitnenie postupu pri registrácii nehnuteľností. Ďalšou podstatnou zmenou by malo byť zvýšenie komfortu pri prístupe k údajom evidovaným v katastri nehnuteľností. Vybral...

článok vydaný: celý článok

Zvýšenie príjmovej hranice pre získanie štátneho príspevku pre mladých

Od 1. októbra 2015 sa zvyšuje príjmová hranica na získanie hypotéky pre mladých z doterajšej sumy 1 090,70 € na 1 140,10 €. Uvedená suma je stanovená ako 1,3-násobok priemernej mesačnej mzdy v národnom hospodárstve SR za 2. štvrťrok 2015, ktorá dosiahla výšku 877 €.

V prípade dvoch žiadateľov (manželia, partneri) je hranica pre získanie hypotekárneho ...

článok vydaný: celý článok
2