Aktuality

Prísnejšie hypotéky - zmeny platné od 1.3.2017 !

Uvažujete o hypotéke, ale zatiaľ ste to nestihli?
Od 1.3.2017 platia nové prísnejšie pravidlá pri ich poskytovaní, ktoré musia banky dodržiavať podľa nariadenia NBS.

Najpodstatnejšie zmeny nastávajú pri posudzovaní príjmov žiadateľa, a to nasledovne:
- do úvahy sa bude brať príjem za posledných 6 mesiacov, podnikatelia budú okrem po...

článok vydaný: celý článok

Zmena výšky príjmu pre získanie hypotéky pre mladých od 01.01.2017

Podmienky na získanie štátneho príspevku pre mladých určuje zákon o bankách a zákon o štátnom rozpočte. Sú rovnaké už dlhšie obdobie a každý kvartál sa mení iba výška maximálneho príjmu na jeho získanie.

Od 1.1.2017 na získanie štátneho príspevku musíte splniť tieto 3 podmienky:
- neprekročíte vek 35 rokov. Najneskôr môžete podať...

článok vydaný: celý článok

Zmena výšky príjmu pre získanie hypotéky pre mladých od 1.4.2016

Od 1. apríla 2016 sa zvyšuje príjmová hranica na získanie hypotéky pre mladých z doterajšej sumy 1 119,30 € na 1 242,80 €. Uvedená suma je stanovená ako 1,3-násobok priemernej mesačnej mzdy v národnom hospodárstve SR za 4. štvrťrok 2015, ktorá dosiahla výšku 956 €.

V prípade dvoch žiadateľov (manželia, partneri) je hranica pr...

článok vydaný: celý článok

Sprostredkovanie kúpy nehnuteľnosti - zastupovanie kupujúceho !

Pri sprostredkovaní kúpy nehnuteľnosti je našou úlohou nájsť kupujúcemu nehnuteľnosť presne podľa jeho požiadaviek a predstáv. V tomto prípade zastupujeme kupujúceho, aby kúpil nehnuteľnosť pre neho za čo najlepších podmienok.

Pri využití tejto služby získate:
- ušetrený čas (reálne niekoľko dní a týždňov) strávených pri internete...

článok vydaný: celý článok
2